Труд и Работни Заплати

 
Труд и Работни Заплати

 
Рейтинг: 3.00
(1668)
Начало
ФОРУМ
Каталог
Институции
Портали и Форуми
Полезно НАП и НОИ
ЗДДФЛ
Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Болнични
Осигурителен календар 2008
Калкулатори за брутно и нетно възнаграждение
НКПД
Отчети за статистиката
Кодекси
Закони
Наредби
Още Наредби, Писма, Инструкции, Указания
Документи
Анкети


За контакти

Полезно НАП и НОИ

(http://www.noi.bg/content/download/software/2006/form/reg_osig.html)
(http://www.noi.bg/content/download/software/2006/form/pensionirane.html)
(http://www.noi.bg/content/download/software/2006/form/n_bezr.html)
(http://www.noi.bg/content/download/software/2006/form/gvrs.html)
(http://www.nap.bg/ospage?id=153)
(http://www.noi.bg/content/download/Inet_main_2000.html)
(http://www.noi.bg/content/download/software/2005/decl6/Inet_main_decl6.html)
(http://www.noi.bg/content/download/software/2003/tr_dog/Inet_main_td.html)
(http://www.noi.bg/content/finances/paragrafi_NAP_2006.html)
(http://www.noi.bg/content/finances/paragrafi_NOI_2006.html)
(http://www.noi.bg/content/finances/NAP_smetki.xls)
(http://www.noi.bg/content/finances/07/pdf/Nabiratelna_NOI.pdf)
(http://www.msoft-bg.com/iban.php#info)
(http://www.nap.bg/files/file_download.pubdocument?p_doc_id=1186)
(http://www.noi.bg/content/download/main_2000.html)
(http://www.nap.bg/files/file_download.pubdocument?p_doc_id=1187)
(http://www.nap.bg/files/file_download.pubdocument?p_doc_id=1192)
(http://www.nap.bg/files/file_download.pubdocument?p_doc_id=1193)
(http://www.nap.bg/files/file_download.pubdocument?p_doc_id=1194)
(http://www.nap.bg/files/file_download.pubdocument?p_doc_id=1196)
(http://www.nap.bg/files/file_download.pubdocument?p_doc_id=1197)
(http://www.nap.bg/files/file_download.pubdocument?p_doc_id=1232)
(http://www.nap.bg/files/file_download.pubdocument?p_doc_id=650)
(http://www.nap.bg/files/file_download.pubdocument?p_doc_id=1233)
(http://www.nap.bg/files/file_download.pubdocument?p_doc_id=647)
(http://www.nap.bg/ospage?id=154)

0.0355